سوره تماشا

سوره تماشا

"سوره تماشا" در 88 تلخ و شیرین متولد شد...
نامی که وام گرفته ام آن را از شعر "سهراب سپهری" و
همینطور سوره ای که هرگاه دلتنگ می شوم مرهمی ست بر زخم های دلم...
عقیده ام این است که از آغاز خلقت تا به امروز هر یک از ما وظیفه ای داریم و تکلیفی...
و تکلیف بالاتر از وظیفه است...
و آرزویم این است که فرزند زمان خویش باشم
و حالا که در سال های پر حادثه نبوده ام...
و از حضور در حماسه های سرخ دین و میهنم بی نصیب...
حداقل زمینه ساز آینده سبز موعود باشم...

تا ظهور خورشید سرباز حضرت ماه هستیم...
لبیک یا خامنه ای...

"ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین..."

۴ مطلب در آذر ۱۳۸۸ ثبت شده است

                                                 

 

                                                            امام حقیقت همیشه زنده تاریخ است...

  • سرباز حضرت ماه

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت،سرها در گریبان ست.

کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را.

نگه جز پیش پا را دید،نتواند،

که ره تاریک و لغزان است.

وگر دست محبت سوی کس یازی،

به اکراه آورد دست از بغل بیرون؛

که سرما سخت سوزان است.

نفس،کز گرمگاه سینه میاید برون،ابری شود تاریک.

چو دیوار ایستد در پیش چشمانت.

نفس کاینست،پس دیگر چه داری چشم

ز چشم دوستان دور یا نزدیک؟

مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین!

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...آی...

دمت گرم و سرت خوش باد!

سلامم را تو پاسخ گوی،در بگشای!

  • سرباز حضرت ماه

عرصه سخن، بس تنگ است!

عرصه معنی فراخ است!از سخن پیش تر آ!

تا فراخی بینی و ،

عرصه بینی!

  • سرباز حضرت ماه

هنوز ما را، "اهلیّت گفت " ، نیست!

کاشکی ، "اهلیّت شنودن"،

بودی!

" تمام – گفتن " ، می باید ،

و " تمام – شنودن " !

بر دل ها مُهر است ،

بر زبان ها مُهر است ،

و بر گوش ها ،

مُهر است!

  • سرباز حضرت ماه