سوره تماشا

سوره تماشا

"سوره تماشا" در 88 تلخ و شیرین متولد شد...
نامی که وام گرفته ام آن را از شعر "سهراب سپهری" و
همینطور سوره ای که هرگاه دلتنگ می شوم مرهمی ست بر زخم های دلم...
عقیده ام این است که از آغاز خلقت تا به امروز هر یک از ما وظیفه ای داریم و تکلیفی...
و تکلیف بالاتر از وظیفه است...
و آرزویم این است که فرزند زمان خویش باشم
و حالا که در سال های پر حادثه نبوده ام...
و از حضور در حماسه های سرخ دین و میهنم بی نصیب...
حداقل زمینه ساز آینده سبز موعود باشم...

تا ظهور خورشید سرباز حضرت ماه هستیم...
لبیک یا خامنه ای...

"ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین..."

۱ مطلب در دی ۱۳۸۹ ثبت شده است

در زیارت عاشورا کلمه «ثار» چندبار تکرار شده و به معنای خون بهاست البته معانی دیگری هم گفته شده است. جار و مجرور این لفظ در معنای لازم به مفهوم بهای خون است و در متعدی به مفهوم بهاگیرنده خون (صاحب دم) است. به عبارت دیگر وقتی می گوییم ثارا... یعنی کسی که صاحب دم او خداست. وقتی می گوییم " ثارکم" یعنی «خون بهای شما».
از نکات عجیب زیارت عاشورا این است که تعبیری دارد به نام «ثاری» یعنی حق من در خون بهای شما. به عبارت دیگر هر شیعه می تواند سهمی در انتقام از مسببین شهادت امامش داشته باشد. اما برخی به این معانی توجه نکرده و گمان بردند که «ثاری» غلط است. لذا قبلا در نسخه های زیارت عاشورا بالای «ثاری» خیلی کوچک و یا داخل پرانتز می نوشتند «ثارکم» یا بالای آن «کم» اضافه می کردند. جالب است که بعضی هم موقع خواندن زیارت عاشورا، هردو ضمیر داخل متن و بالای متن را می خواندند یعنی می گفتند«ثاری کم» !! که قطعا غلط و لفظ مهملی است. تازگی هم دیدم که برخی کلا نسخه اصلی را کنار گذاشته و نظر شخصی خود را بر زیارت عاشورا بار کرده و نوشته اند «ثارکم».
گمان من این است که این صفت خدا که صاحب دم امام حسین(ع) است یک صفت مختص ذات نبوده و برای مومنین مشکک است یعنی هر مومن به اندازه ایمان و ولایتش صاحب خون امام حسین است و حق انتقام دارد. هرچند که صفت تامه آن مخصوص اوست چنان که در زیارتی از قول امام صادق هم آمده است. و انتقام اصلی را حجت خدا بر روی زمین خواهد گرفت آن روز که فریاد خواهد زد یا لثارات الحسین!این را پیشاپیش یادآوری کردم تا فردا در کش و قوس دراماتیک سریال مختارنامه در انتقام گیری و قهرمان پردازی این سریال، جوگیر نشوید که لابد او انتقام گرفت و همه چیز تمام شد. خیر، اولا او فقط حق خود را گرفت و ثانیا، واقعه عاشورا مسیر تاریخ را عوض کرده است و همه انسان ها به خاطر ظلم به حق تا امروز از ظلم به امام ، صدمه دیده اند؛ لذا باید حق همه اعاده شود. ضمن این که بانی حقیقی این واقعه فاعلانی نبودند که مختار آن ها را کشت، بلکه ریشه های اصلی عاشورا که روح آن ها هنوز در دنیا (و شاید در خود ما) حاکم است باید از بین بروند.

ولی ا... مهدوی

  • سرباز حضرت ماه